Rozsah spracovanie sa líši podľa toho, ako naše služby využijete, a preto sme informácie ďalej prehľadne rozdelili tak, aby ste sa v nich ľahko zorientovali – či už len prezeráte naše stránky, alebo sa stanete našimi klientami. Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom osobných údajov na webovej stránke www.prirodnydom.sk je spoločnosť Prírodný dom, s. r. o., Poľana 601, 034 73 Liptovská Osada, Slovensko, IČO: 46100024, zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka 54468/L (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade otázok použite prosím nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected]

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade odoslania kontaktného formulára v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”).

V prípade odoslania kontaktného formulára spracúvame tieto osobné údaje:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefón
 • Text správy

Tieto osobné údaje je nevyhnutné spracúvať na vytvorenie ponuky služieb, na rokovanie o tejto ponuke alebo na odpoveď na vami vznesený dopyt. Takéto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Tieto osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať počas trvania rokovaní o zmluve, maximálne 1 rok po vašej požiadavke, pokiaľ nedáte súhlas na ďalšie spracúvanie.

Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom

Prevádzkovateľ spolupracuje s ďalšími subjektmi (sprostredkovateľmi), ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom. Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj títo sprostredkovatelia:

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť.

Aké sú vaše práva?

Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo na:

 • požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, prípadne požiadať o kópiu týchto osobných údajov,
 • požiadať nás o vysvetlenie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov,
 • požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu,
 • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov – toto vymazanie však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a vykoná sa len vtedy, ak záujmy spoločných prevádzkovateľov neprevážia nad ochranou vášho súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

Vyhlásenie o používaní súborov cookie

Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú krátke textové súbory vytvorené webovým serverom a uložené vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na tú istú webovú lokalitu, prehliadač odošle uložený súbor cookie späť a server načíta všetky informácie, ktoré pre vás predtým uložil. Súbory cookie používa na svoju prevádzku prevažná väčšina webových lokalít.

Typy súborov cookies podľa umiestnenia, trvanlivosti a používania

Súbory cookie možno rozdeliť podľa toho, kto ich na webovej lokalite umiestňuje, t. j. na:

 • Súbory cookie prvej strany: Sú obmedzené na doménu webovej lokality, ktorú si prezeráte. Tieto súbory cookie sa považujú za bezpečnejšie.
 • Súbory cookie tretej strany: Sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. To umožňuje sledovanie používateľov v rôznych doménach. Často sa používajú na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno súbory cookie rozdeliť na:

 • Krátkodobé (session cookie): Po zatvorení prehliadača sa z počítača vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie): Uchovávajú sa aj po zatvorení prehliadača, vymažú sa až po veľmi dlhom čase (závisí to od prehliadača a nastavení súborov cookie). Možno ich vymazať aj ručne.

Používanie súborov cookie možno rozdeliť takto:

 • Technické (nevyhnutné) cookies: Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, bezpečnosť, správne zobrazenie na vašom počítači alebo mobilnom telefóne, automatické vypĺňanie a odosielanie formulárov atď. Tieto súbory cookie nemožno vypnúť. Spôsobilo by to nefunkčnosť webovej stránky.
 • Analytické a štatistické cookies: Nám umožňujú merať výkonnosť našej stránky a našich reklamných kampaní. Používame ich na určenie počtu návštev a zdrojov návštev našej webovej lokality. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookie spracúvame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré by poukazovali na konkrétnych používateľov našej webovej lokality. Čím viac ľudí má povolené štatistické súbory cookie, tým lepšie môžeme optimalizovať našu stránku, aby bola relevantnejšia pre to, čo ľudia na stránke robia.
 • Personalizačné cookies – Vďaka používaniu personalizovaných súborov cookie vás nebudeme musieť stále žiadať o tie isté informácie, budeme mať možnosť ponúkať vám produkty na základe vašich záujmov alebo prispôsobovať obsah stránky priamo vám. 
 • Marketingové cookies: Marketingové súbory cookie používame my alebo naši partneri na to, aby sme vám pripomenuli ponuky, ktoré ste si pozreli na našej stránke a inde na internete: na Facebooku, v službe Google alebo v službe Seznam. S týmto súhlasom sa vám nezobrazí viac reklám, ale budú sa vám zobrazovať najmä reklamy, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu. Súhlas s týmito súbormi cookie môžete kedykoľvek odvolať.

Na čo používame súbory cookie

Na našej webovej stránke používame tieto súbory cookie:

 • Technické cookies – súbory cookie prvej strany, krátkodobé. Zabezpečujú základné technické funkcie stránky, t. j. prihlásenie, používanie služieb atď.
 • Google Analytics – prvá strana, dlhodobé. Používajú sa na vytváranie anonymných štatistík o používaní stránky. Spracovateľom údajov získaných zo súborov cookie je spoločnosť Google LLC. Podmienky spracovania údajov služby Google Analytics.
 • Google Ads – prvá strana, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Do Google Ads, v prípade súhlasu používateľa s cookies,naviac posielame osobné údaje používateľov pre zlepšenie merania konverzií. Podmienky spracovania údajov reklamy.
 • Meta Pixel – prvostupňový, dlhodobý, personalizovaný a reklamný. Do Meta, v prípade súhlasu používateľa s cookies, naviac odosielame šifrované emailové adresy, telefónne čísla a identifikátory používateľov našich návštevníkov. Podmienky spracovania údajov Facebooku.

Ako upraviť používanie súborov cookie

Vymazanie

Súbory cookie môžete vymazať vo svojom prehliadači – cez “Históriu” navštívených stránok.

Blokovanie

Prehliadače umožňujú blokovať umiestnenie súborov cookie vo vašom počítači. V takom prípade však bude funkčnosť stránky obmedzená. Informácie o nastavení vášho prehliadača na ukladanie súborov cookie nájdete na webovej stránke poskytovateľa vášho prehliadača:

Viac informácií o súboroch cookie a ich používaní nájdete na https://www.aboutcookies.org/.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc (“Google”). Služba používa súbory cookie. Informácie o vašom používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie sa prenášajú spoločnosťou Google a ukladajú sa na serveroch v USA. Spoločnosť Google tieto informácie používa na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovanie správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality, na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu vo všeobecnosti. 

Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú tieto informácie pre spoločnosť Google. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • správy o impresiách v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zobrazení produktov),
 • rozšírené demografické správy (vykazovanie anonymných demografických údajov),
 • user id – funkcia služby Google Analytics, ktorá umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov na rôznych zariadeniach. Ako id používateľa používame reťazec čísel alebo písmen a nikdy nepoužívame osobné údaje, ktoré by tretím stranám umožnili identifikovať konkrétnu osobu.

Ďalšie informácie o spracovaní a používaní údajov nájdete v podmienkach služby Google.

Ako zakázať sledovanie v službe Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné údaje o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po jeho nainštalovaní do prehliadača a aktivácii sa už nebudú odosielať žiadne údaje.