Rekuperácia vzduchu s využitím rekuperačných jednotiek predstavuje moderný a efektívny spôsob ventilácie. Zabezpečuje nielen neustály prísun čerstvého vzduchu do priestorov, ale zároveň minimalizuje tepelné straty spojené s vetraním. Táto technológia je neoddeliteľnou súčasťou energeticky efektívnych budov, najmä v nízkoenergetických a pasívnych domoch.

PRINCÍP REKUPERÁCIE

Rekuperácia vzduchu využíva výmenník tepla, ktorý umožňuje prenos tepla medzi odvádzaným vzduchom z miestnosti a vonkajším vzduchom privádzaným do interiéru. Týmto spôsobom sa minimalizujú tepelné straty spojené s vetraním, pretože teplý odvádzaný vzduch odovzdáva svoje teplo prichádzajúcemu vzduchu. Tým sa zabezpečuje účinná výmena vzduchu pri zachovaní príjemnej teploty v interiéri.

VÝHODY REKUPERÁCIE

Optimálna výmena vzduchu je nevyhnutná pre udržanie zdravého vnútorného prostredia v dome. Rekuperácia zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu, čím sa minimalizujú problémy spojené s nedostatkom vetrania.

Rekuperačný systém má dôležitú úlohu v minimalizácii tepelných strát v dome. Prenos tepla medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom pomáha udržiavať príjemnú teplotu v interiéri a zvyšuje energetickú efektivitu budovy.

Vetracie systémy s rekuperáciou sú tiež účinnou ochranou pred problémami spojenými s nadmernou vlhkosťou a vznikom plesní. Tieto problémy sa často vyskytujú v tesne uzatvorených a dobre izolovaných budovách, ale rekuperačné systémy dokážu predchádzať ich vzniku.

Efektívna rekuperácia vzduchu prispieva k významnej energetickej úspore. Týmto spôsobom pomáha znížiť náklady na vykurovanie a udržiavať príjemné teploty v dome. To má pozitívny vplyv nielen na komfort obyvateľov, ale aj na životaschopnosť a udržateľnosť domu ako celku.

TYPY REKUPERAČNÝCH VÝMENNÍKOV

Tepelný výmenník predstavuje kľúčový komponent rekuperačnej jednotky. Existuje niekoľko rôznych typov tepelných výmenníkov s vysokou tepelnou vodivosťou. Materiály ako hliník umožňujú efektívny prenos tepla medzi prúdiacim odvádzaným a privádzaným vzduchom.

Entalpický výmenník je špeciáln typ, ktorý má schopnosť zachytávať aj vlhkosť. Týmto spôsobom sa zabráni vysúšaniu vzduchu, čo je ideálne pre udržanie optimálnej vlhkosti v interiéri a zabezpečenie komfortného životného prostredia.

Rotačný výmenník s využitím rotačnej technológie poskytuje efektívny prenos tepla a vlhkosti medzi vzduchom prúdiacim dovnútra a von z domu. Jeho inovatívny dizajn prispieva k účinnejšej regulácii vnútornej klímy a zlepšuje energetickú efektivitu celého vetracieho systému.

ELEKTROINŠTALÁCIA A SPOTREBA

Rekuperačné jednotky sú vybavené ventilátormi, ktoré zabezpečujú prúdenie vzduchu cez výmenníky. Väčšina týchto ventilátorov využíva EC elektromotory s elektronickou komutáciou, čo zabezpečuje nízku spotrebu elektrickej energie a minimálnu údržbu. Celková elektrická spotreba závisí od veľkosti jednotky a počtu použitých ventilátorov.

Od 1.1.2021 musia novostavby dosahovať energetický štandard A0, vyžadujúci použitie obnoviteľných zdrojov a moderných technológií. Rekuperácia vzduchu síce nie je legislatívne povinná, ale je nevyhnutnou súčasťou moderných a energeticky efektívnych domov. Poskytuje optimálnu výmenu vzduchu, ale aj významnú úsporu energie.