Minerálna vlna predstavuje optimálnu voľbu ako izolačný materiál pre drevodomy. Kombinuje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti s ďalšími benefitmi pre udržateľné a komfortné bývanie. Vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti minerálna vlna efektívne minimalizuje tepelné straty v drevodomoch, čím prispieva k vytváraniu optimálnych podmienok pre tepelnú pohodu v interiéri.

PAROPRIEPUSTNOSŤ

Jedným z kľúčových faktorov pri výbere izolačného materiálu pre drevodomy je schopnosť materiálu pracovať s vodnou parou. Minerálna vlna, s minimálnym difúznym odporom, nebráni prirodzenému pohybu vodnej pary. Týmto spôsobom umožňuje, aby drevo “dýchalo”, čo prispieva k udržaniu zdravého a suchého vnútorného prostredia.

Paropriepustnosť minerálnej vlny je významným aspektom, ktorý ovplyvňuje jej schopnosť pracovať s vodnou parou. V porovnaní so vzduchom, kde µ (hodnota paropriepustnosti) je 1, minerálna vlna dosahuje hodnoty v rozsahu 1,0 – 1,5. Naopak, tepelno-izolačné penovo-plastické materiály dosahujú výrazne vyššie hodnoty µ v rozsahu 40 – 100. Táto rozmanitosť v hodnotách paropriepustnosti umožňuje minerálnej vlny efektívne pracovať s vodnou parou a podporovať prirodzený pohyb pary vo vnútri konštrukcie.

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

Okrem tepelnej a paropriepustnosti zabezpečuje minerálna vlna aj vynikajúcu ochranu pred hlukom. Vláknité materiály použité v izolácii efektívne absorbujú zvuk, čo vedie k vytvoreniu tichšieho a pokojnejšieho vnútorného prostredia. Tento faktor je zvlášť dôležitý pri konštrukcii drevodomov, kde je potrebné minimalizovať prenikanie vonkajšieho hluku.

BEZPEČNOSŤ

V prípade požiarnej bezpečnosti predstavuje minerálna vlna pre drevodomy ideálnu voľbu. Svojimi nehorľavými vlastnosťami zamedzuje šíreniu plameňa a tvorbe toxických splodín. Poskytuje tak ďalšiu vrstvu bezpečnosti pre obyvateľov drevodomu.

EKOLÓGIA

Z ekologického hľadiska minerálna vlna spĺňa najprísnejšie štandardy moderného bývania. Je vyrobená z prakticky nevyčerpateľných prírodných surovín a výrobný proces zahŕňa výrazný podiel recyklovaného materiálu. Výsledné produkty sú nielen opakovane použiteľné, ale aj ľahko recyklovateľné. To prispieva k celkovému ekologickému charakteru drevodomu.