Izolácia z ovčej vlny sa stáva čoraz viac preferovanou voľbou v súčasnom stavebníctve. Je to najmä vďaka jej vynikajúcim vlastnostiam a environmentálnej udržateľnosti. Ovčia vlna, ako prírodný materiál, spĺňa technické, ekonomické a ekologické požiadavky, čo ju robí efektívnym riešením pre tepelnoizolačné potreby konštrukcií.

Ovčia vlna je prírodné vlákno s unikátnymi vlastnosťami. Po ostrihaní oviec sa surová vlna upravuje odstraňovaním tukov a nečistôt a následne sa ošetruje látkami, ktoré zabezpečujú odolnosť voči biologickým škodcom. Výsledný materiál sa používa na výrobu tepelnej izolácie vo forme mäkkých izolačných dosiek alebo rohoží.

TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Hlavné výhody použitia izolácie z ovčej vlny zahŕňajú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti s hodnotou λ = 0,040 W/(m.K). Taktiež má schopnosť odbúravať škodlivé látky zo vzduchu a viazať vzdušnú vlhkosť bez straty tepelnoizolačných parametrov. Ide o 100% obnoviteľný materiál s odolnosťou voči plesniam, hmyzu a ďalším škodcom.

Existujú rôzne typy tepelnej izolácie z ovčej vlny, vrátane dosiek s rovnobežným a kolmým vláknom. Objemová hmotnosť dosiek sa pohybuje medzi 20 až 25 kg/m3, zatiaľ čo rohože môžu mať nižšiu objemovú hmotnosť okolo 12 kg/m3. Ovčia vlna má schopnosť pohlcovať a uvoľňovať vodnú paru, čo prispieva k regulácii vlhkosti v konštrukcii.

CHLADENIE V LETE

V letnom období sa ovčia vlna ohrieva a uvoľňuje vlhkosť, čím zabezpečuje prirodzené chladenie interiéru. V zime sa naopak ochladzuje a pohlcuje vlhkosť, čím prispieva k zlepšeniu teplotných podmienok v budove. Tieto vlastnosti umožňujú výrazné zníženie teploty v interiéri v letnom období a zlepšenie tepelnej pohody v zimnom období.

ZDRAVÉ OVZDUŠIE

Okrem tepelnej izolácie má ovčia vlna aj ďalšie výhody. Je schopná trvale viazať škodlivé látky vo vnútornom prostredí, ako sú formaldehydy, a pohlcovať nepríjemné pachy a výpary. Výskumy ukázali, že použitie ovčej vlny môže zlepšiť kvalitu vzduchu v interiéri stavieb.

STABILIZÁCIA VLHKOSTI

Vďaka svojej autoregulačnej funkcii môže ovčia vlna stabilizovať úroveň vlhkosti v interiéri, udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu na optimálnych hodnotách a prispievať k pohodlnejšiemu prostrediu, najmä pre alergikov.

Celkovo je použitie ovčej vlny ako tepelnej izolácie nielen ekologicky šetrné, ale aj technicky overené riešenie s mnohými výhodami pre obyvateľov domov. Je dôležité však dôkladne posúdiť konštrukčné parametre a požiadavky projektu pri zohľadnení vlhkostného režimu a požiarnej odolnosti.