Voľba správnej izolácie pri stavbe drevodomu je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho energetickú efektívnosť a celkovú životnosť. Kvalitná izolácia hrá kľúčovú úlohu v udržiavaní optimálnej teploty v interiéri, čím minimalizuje energetické straty spojené s vykurovaním a chladením. To nielenže prispieva k zníženiu nákladov na energiu, ale tiež k celkovému komfortu obyvateľov.

Správna izolácia zabezpečuje ochranu domu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú extrémne teploty, vlhkosť a zrážky. Táto vrstva ochrany nielen predlžuje životnosť konštrukcie, ale zároveň minimalizuje potrebu nákladných opráv a údržby. Investícia do kvalitnej izolácie je tak investíciou do trvácnosti a dlhodobej úspory nákladov spojených s údržbou domu.

Voľba ekologicky udržateľných izolačných materiálov prispieva k znižovaniu environmentálnych dopadov stavby. Materiály, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, pomáhajú vytvárať domov, ktorý nielenže šetrí energiu, ale aj minimalizuje svoj ekologický odtlačok. Preto je dôležité venovať pozornosť voľbe izolácie pri výstavbe drevodomu s ohľadom na jeho energetickú účinnosť, odolnosť a ekologickú udržateľnosť.

TYPY IZOLÁCIÍ PRE DREVODOMY

MINERÁLNA VLNA

Izolačné materiály z minerálnych vlákien zaručujú tepelnú pohodu, minimalizáciu tepelných strát a ochranu pred hlukom. S nízkou tepelnou vodivosťou znižujú tepelné straty o viac ako 50%. Paropriepustnosť umožňuje prirodzený pohyb vodnej pary. Minerálna vlna poskytuje vynikajúcu ochranu pred hlukom v stavebných konštrukciách. Je nehorľavá, ekologicky udržateľná a zodpovedá moderným štandardom bývania. Prispieva k nízkej spotrebe tepla a snižovaniu emisií CO2. Jej životnosť je zabezpečená správnym výberom, ochrannými vrstvami a profesionálnym zabudovaním do obvodovej konštrucie domu.

OVČIA VLNA

Naše izolácie z ovčej vlny sú získané priamo od pestovateľov, certifikované a chránené Ionizačnou metódou pre zdravotnú nezávadnosť a ekologickú výrobu. Materiál s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami nie len poskytuje príjemný dotyk s charakteristickou vôňou, ale aj funguje ako prirodzený „čistič” vzduchu. Aktívne odstraňuje škodlivé látky a zároveň viaže vzdušnú vlhkosť, pričom udržuje tepelnoizolačné parametre.

POLYSTYRÉN EPS

EPS (Expandovaný polystyrén) je praktický a spoľahlivý materiál vytvorený z organického polystyrénu, získaného z ropy. Prostredníctvom expanzie pomocou vodnej pary a nadúvadiel vzniká penový polystyrén (EPS). Okrem klasického bielého polystyrénu existujú aj inovatívne varianty, ako sivý polystyrén s grafitovými časticami zlepšujúci izolačné vlastnosti. Ďalšie špeciálne formy zahŕňajú izolácie pre spodnú stavbu a elastifikovaný penový polystyrén na redukciu krokového zvuku v podlahách. Tieto rôznorodé formy umožňujú prispôsobiť EPS polystyrén rôznym izolačným potrebám v stavebníctve.

KONOPNÁ IZOLÁCIA

Konopná izolácia, pochádzajúca z rýchlo rastúcej konope siatej, predstavuje najekologickejší materiál v stavebníctve. Je schopná pohltiť až dvojnásobné množstvo CO2 v porovnaní so stromami, čo prispieva k redukcii emisií. Táto izolácia je príjemná na dotyk a má výraznú vôňou. Poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu a vykazuje vysokú paropriepustnosť. Okrem toho reguluje vlhkosť, účinne chráni pred chladom v zime a prehrievaním v lete, pričom disponuje aj výbornými zvukoizolačnými vlastnosťami. Konopná izolácia je tak ideálnou a ekologickou voľbou pre stavebné projekty.

CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA

Izolácia z celulózových vlákien vzniká recyklačným procesom z čistého, vytriedeného novinového papiera. Táto izolácia je odolná proti spráchniveniu, hnilobe a ohňu vďaka hrubému rozvlákneniu papiera, zmiešaniu s minerálnymi soľami a rozomletiu v mlyne. Je schopná efektívne zaplniť aj najužšie škáry a trhliny, vytvárajúc tak súvislú izolačnú vrstvu bez tepelných mostov. S vysokou úložnou kapacitou zabezpečuje pomalší prienik slnečného tepla do vnútorných priestorov, čím udržuje chladné podkrovné priestory až do neskorej noci. S extrémne nízkym koeficientom tepelnej vodivosti a odolnosťou proti sadaniu šetrí čas a peniaze. Okrem toho poskytuje vynikajúcu zvukovú izoláciu a v oblasti protipožiarnej ochrany dosahuje vynikajúce výsledky. Celulózová izolácia nehorí, len jej vrchná vrstva zuhoľná.

DREVOVLÁKLNITÁ IZOLÁCIA

Fúkaná drevovláknitá izolácia je vyrábaná suchým spôsobom z mäkkého ihličnatého dreva. Poskytuje trvanlivosť, stabilitu a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. S až 3-krát vyššou schopnosťou akumulácie tepla než bežné izolačné materiály efektívne bráni prestupu tepla a chladu do budovy.

Výplňová drevovláknitá izolácia s vyššou objemovou hmotnosťou je vhodná pre steny, strešné a stropné konštrukcie, použiteľná s KVH hranolmi a I-nosníkmi.

Fasádna drevovláknitá doska s vysokou objemovou hmotnosťou je ekologická, difúzne otvorená a poskytuje vynikajúcu tepelnoakumulačnú schopnosť, efektívne chráni pred vetrom a hlukom, a nachádza využitie nielen pri zateplení fasád, ale aj ako nadkrokvová izolácia a nosič hlinených omietok.