Difúzne zatvorená stena predstavuje konštrukciu, ktorá má obmedzenú schopnosť prechodu vodnej pary cez svoj povrch. Oproti difúzne otvoreným stenám je tento typ steny navrhnutý tak, aby minimalizoval prenikanie vlhkosti z vonkajšieho prostredia do interiéru. To sa dosahuje použitím materiálov s nižšou difúznou schopnosťou, ktoré sú schopné efektívne blokovať prenikanie vodnej pary.

Jedným z hlavných benefitov difúzne zatvorenej steny je kontrola a minimalizácia rizika kondenzácie vlhkosti vo vnútri steny, čo môže byť kľúčové pre udržanie zdravého a suchého prostredia v interiéri. Týmto spôsobom chráni konštrukciu domu pred problémami spojenými s nadmernou vlhkosťou, ako je napríklad vytváranie plesní alebo poškodenie stavebných materiálov. Difúzne zatvorené steny teda prispievajú k dlhovekobejšej životnosti konštrukcie a k zachovaniu kvality vnútorného prostredia.

Ďalším benefitom je efektívne riadenie tepelnej a vlhkej stability v dome. Tento typ stien môže pomôcť udržiavať optimálnu teplotu v interiéri a minimalizovať výkyvy vlhkosti. Tým sa zvyšuje energetická efektívnosť domu a znižujú sa náklady na kúrenie a chladenie. Celkovo je dôležité zvážiť potreby konkrétnej stavby a jej prostredia pri voľbe medzi difúzne otvorenými a difúzne zatvorenými stenami, aby sa dosiahlo optimálne riešenie pre daný drevodóm.

NAŠE DIFÚZNE ZATVORENÉ KONŠTRUKCIE

EPD STANDARD

Konštrukcia obvodovej steny s difúzne uzavretou stenou a nosnou stĺpikovou konštrukciou tvaru I je navrhnutá na minimalizáciu tepelných mostov. Tepelná izolácia tejto konštrukcie pozostáva z minerálnej izolácie a drevovláknené dosky. Na ochranu pred priamym slnečným žiarením a prehrievaním sa používa predsadená odvetrávaná drevná fasáda.

Celkový tepelný odpor (U hodnota) tejto obvodovej steny je stanovený na 0,082 W/(m2K).

NED STANDARD

Konštrukcia difúzne uzatvorenej steny s využitím parotesnej fólie s plošnou hmotnosťou 180 g/m2 a nosnou stĺpikovou konštrukciou KVH je navrhnutá na efektívne zamedzenie prenikaniu vodnej pary. Tepelná izolácia tejto konštrukcie zahŕňa minerálnu izoláciu a zateplenie minerálnou doskou pre kontaktné fasády.

Celkový tepelný odpor (U hodnota) tejto obvodovej steny je stanovený na 0,132 W/(m2K).