Pri rekonštrukcii strechy v údolí Veľkej Fatry v obci Ľubochňa sme pri návrhu vylepšenia strešného plášťa staršieho rodinného domu zohľadnili rôzne faktory, predovšetkým geografickú polohu domu a frekvenciu slnečných dní v danej lokalite. Ako systémové riešenie sme sa rozhodli využiť prírodné materiály, konkrétne drevovlákno STEICO FLEX a nadkrokvovú izoláciu STEICO DRY.

Samotná rekonštrukcia zahŕňala komplexnú demontáž existujúcej strešnej krytiny, nadstavenie existujúceho krovu, výstavbu vikiera, inštaláciu nového tepelného izolačného materiálu medzi krokvy a nadkrokvovú izoláciu. Okrem toho sme realizovali inštaláciu poistnej hydroizolácie a montážnej roviny pre novú strešnú krytinu. V rámci projektu sme tiež venovali pozornosť vytvoreniu fyzickej bariéry proti hlodavcom v medzipriestore a riadnemu odvetrávaniu strechy.

Pre investora sme vypracovali kompletný návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre realizáciu rekonštrukcie strechy. Celková doba realizácie tohto projektu bola stanovená na 60 dní.

Projekciu zabezpečil Ing.arch. Juraj Záhorec a systémové riešenie a realizáciu projektu zabezpečila firma Prírodný dom s.r.o. Hlavné použité materiály zahŕňajú difúzne otvorenú konštrukciu skladby strechy s flexibilnou drevovláknitou izoláciou STEICO FLEX a nadkrovovou drevovláknitou izoláciou STEICO DRY. Pre poistnú hydroizoláciu bola využitá podstrešná fólia DORKEN DELTA PLUS.

Krytina pultovej strechy domu je zabezpečená švédskou krytinou LINDAB – click. Taktiež boli nainštalované snehové zábrany v dvoch radoch, aby sa predišlo problémom spojeným s extrémnymi snehovými podmienkami v danej lokalite. Celkový prístup k projektu a výber materiálov sú zamerané na dosiahnutie efektívnej a trvácej strešnej konštrukcie so zreteľom na požiadavky na odolnosť voči poveternostným vplyvom.