Projekt sa nachádza v obci Liptovské Revúce v doline Veľkej Fatry. Dom je integrovaný do pôvodnej staršej zástavby rodinných domov. Pri vytváraní návrhu sme museli zohľadniť odstupové vzdialenosti od susedných stavieb a implementovať protipožiarne opatrenia vo forme betónového plotu, keďže pôvodné susediace objekty boli umiestnené na hraničnej čiare pozemku. Pri návrhu sme sa snažili čo najefektívnejšie využiť slnečné zisky. Preto sme objekt vyvýšili o 1000 mm nad pôvodný terén.

Poskytnuté služby pre investora zahŕňali návrh štúdie domu v súlade s územnoplánovacou informáciou (UPI), vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane profesií a žiadosť o vydanie stavebného povolenia s následnou kolaudáciou. Realizácia samotného objektu po odovzdaní holodomu bola dokončená v priebehu 90 dní.

Architektonický tím pod vedením Ing. arch. Rastislava Maličkého zabezpečil projekt a spoločnosť Prírodný dom s.r.o., s technologicko-systémovým know-how, sa postarala o jeho realizáciu. Hlavné použité materiály zahŕňajú difúzne otvorenú konštrukciu obvodových stien a stropu. Tepelná izolácia v obvodových stenách, streche, deliacich priečkach a predstienach je realizovaná pomocou celulózovej izolácie ISOCELL a hlavným zatepľovacím systémom obvodovej fasády je drevovláknitá izolačná doska STEICO Protec M. Konštrukcia objektu využíva stĺpikové prvky z KVH a BSH hranolov, statickú dosku OSB ECO hrúbky 15 mm. Na krytinu strechy bol použitý švédsky produkt LINDAB – click, a strešné okná sú od spoločnosti VELUX, bezúdržbové, s možnosťou neskoršej inštalácie fotovoltaických panelov.

V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza drevený strop z masívu smreku s plným záklopom, upravený kartáčovaním. Fasádny obklad pozostáva zo sibírskeho smrekovca bez povrchovej úpravy v kombinácii s bielou omietkou.

Vykurovacia sústava zahŕňa podlahové kúrenie so zónovým riadením, a ako zdroj tepla slúži tepelné čerpadlo DAIKIN ALTHERMA 3. Ako alternatívny zdroj tepla je prítomná akumulačná voľne stojaca dizajnová pec s výkonom 5,4 kW na tuhé drevené palivo, pripojená na komín SCHIEDEL ABSOLUT.